Akreditovanje novinara za koncert Dragane Mirkovic traje do 30. septembra. 

Nepotpune prijave kao i one poslate nakon roka, neće biti razmatrane.

Formular za akreditovanje preuzmite OVDE i posaljite ga popunjenog i pečatiranog na adresu info@draganamirkovic.rs